SWIPE ICO Review – Kiếm tiền từ dữ liệu tương tác trên thiết bị di động trên Blockchain

SWIPE – ICO Review- Kiếm tiền từ dữ liệu tương tác trên thiết bị di động trên Blockchain- hot ico 2018 ——————- website : https://www.swipecrypto.com/ whitepaper : https://swipecrypto.com/docs/SWIPE_whitepaper_rev1.0.pdf twitter : https://twitter.com/swipecrypto ————————– bitcointalk username : Marlo0619 SWIPE ICO Review –…

EPIKTOKEN ICO REVIEW – Tương lai của sưu tầm kỹ thuật số

EPIKTOKEN ICO REVIEW Tương lai của sưu tầm kỹ thuật số ——- website: https://www.epiktoken.io/ whitepaper : https://www.epiktoken.io/assets/pdf/BLMP_whitepaper.pdf integram: https://t.me/EpikToken twitter : https://twitter.com/epiktoken ———— Bitcointalk username : Roksodhon ETH add : 0xAAB92B9359eD263D1aa84cce6C5eDC5733FED0c8 EPIKTOKEN ICO REVIEW – Tương lai của sưu tầm…