Review Dự Án ZPER đến từ Hàn Quốc – [ICO Good]

Video Hướng Dẫn Mua ZPER: https://youtu.be/5dfDrHXS0rU Website:https://zper.io/ Group Telegram: https://t.me/zper_kr_official Earlybird sale: 04/23 – 04/26 Bonus 10% Main sale: 04/26 – 05/16 White Paper: https://zper.io/paper/Whitepaper_Eng.pdf ZPER là token thanh toán tài chính Là một hệ thống sinh thái tài chính…