DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai…

ilink2music ico review – Nền tảng truyền thông xã hội giải trí dựa trên nền tảng blockchain

ilink2music ico review – Nền tảng truyền thông xã hội giải trí dựa trên nền tảng blockchain Blockchain cung cấp một phương thức đáng tin cậy, kỹ thuật số và phi tập trung để tạo ra các bản ghi an…

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018 —————- website : https://realtyreturns.io/ ann : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4762177.0 whitepaper : https://docsend.com/view/pfbk7sc —————— bitcointalk username : xuanha54 Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản…

SWIPE ICO Review – Kiếm tiền từ dữ liệu tương tác trên thiết bị di động trên Blockchain

SWIPE – ICO Review- Kiếm tiền từ dữ liệu tương tác trên thiết bị di động trên Blockchain- hot ico 2018 ——————- website : https://www.swipecrypto.com/ whitepaper : https://swipecrypto.com/docs/SWIPE_whitepaper_rev1.0.pdf twitter : https://twitter.com/swipecrypto ————————– bitcointalk username : Marlo0619 SWIPE ICO Review –…