DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai…

COINTROOPS ICO REVIEW – DỊCH VỤ THANH TOÁN MUA VÀ BÁN TIỀN ĐIỆN TỬ TRÊN TOÀN CẦU

– Website: http://www.cointroops.com/ – Whitepaper: http://cointroops.com/whitepaper.pdf – Telegram: http://t.me/cointroops_official – Facebook: https://facebook.com/cointroops – Twitter: https://twitter.com/cointroops – Credit by: Susugiang – Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2027069 – Myetherwallet:0x3AE5094abF75bf643173C2b9f0aDF3076Dad8A7b COINTROOPS ICO REVIEW – DỊCH VỤ THANH TOÁN MUA VÀ BÁN TIỀN ĐIỆN TỬ TRÊN…