DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai…

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018 —————- website : https://realtyreturns.io/ ann : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4762177.0 whitepaper : https://docsend.com/view/pfbk7sc —————— bitcointalk username : xuanha54 Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản…

[CGCX ICO reviews] Sàn giao dịch với chính sách ưu đãi CGCX

Website: https://www.cgcx.io/ Whitepaper: https://cgcx.io/wp-content/uploads/2018/05/Whitepaper.pdf Telegram: https://t.me/CGCXio Facebook: https://www.facebook.com/CGCXofficial/ Twitter: https://twitter.com/CGCXofficial Reddit: https://www.reddit.com/r/CGCXofficial/ Bitcointalk usename: tomcuire18 ETH wallet: 0x7A159aff39198d317e25af2071BD71263fFC33B5 [CGCX ICO reviews] Sàn giao dịch với chính sách ưu đãi CGCX

BEST ICO – QURREX – Sàn giao dịch Hybrid đầu tiên (THE FIRST HYBRID CRYPTO EXCHANGE)

Website: https://qurrex.com/ WhitePaper: https://drive.google.com/file/d/1klzZPHdjCBnurHCJjJbjwsed_5rx4W1U/view Telegram: https://t.me/Qurrex_bounty_chat ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2899211 Bitcointalk bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3903980 My Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1354657 My ETH Address: 0x404bf9a85Aba60500517895177d47c8607ed4C23 BEST ICO – QURREX – Sàn giao dịch Hybrid đầu tiên (THE FIRST HYBRID CRYPTO EXCHANGE)