DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai…

[Review ICO] Giới thiệu nền tảng giao dịch ERC20 mới có tên Ethershift

—————– Web: https://ico.ethershift.co/ Wp: https://ico.ethershift.co/wp-content/themes/ethershift-ico/downloads/ethershift_whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4965937.0 Telegram: https://t.me/ethershiftco —————— Author: itachi777 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2021750 ETH: 0xD563bFD598BA5dE849A2EcDE017393f52529F3b8 [Review ICO] Giới thiệu nền tảng giao dịch ERC20 mới có tên Ethershift

[Moon ICO]INFLR ICO REVIEW – Nền tảng kết nối Influencers và nhà quảng cáo

INFLR – Nền tảng dựa trên blockchain đầu tiên kết nối các nhà quảng cáo với những người có ảnh hưởng với thuật toán “Proof-of-Influence” – Website: https://token.inflr.com/ – Whitepaper: https://token.inflr.com/whitepaper – Telegram: https://t.me/inflr – Facebook: https://www.facebook.com/inflr – Twitter: https://twitter.com/inflr…

ilink2music ico review – Nền tảng truyền thông xã hội giải trí dựa trên nền tảng blockchain

ilink2music ico review – Nền tảng truyền thông xã hội giải trí dựa trên nền tảng blockchain Blockchain cung cấp một phương thức đáng tin cậy, kỹ thuật số và phi tập trung để tạo ra các bản ghi an…

MoonX ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

————————————————————————————————————- Website: https://www.moon.family/ Whitepaper: http://www.moon.family/wp-content/uploads/2018/08/MoonX-WP-1_v6.pdf Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4980100.msg44914252#msg44914252 Telegram https://t.me/Moon_Money Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 MoonX ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

REVIEW ICO – URUNIT – NỀN TẢNG CỜ BẠC TRỰC TUYẾN HOẠT ĐỘNG THEO BLOCKCHAIN

Website : https://www.urunit.io/ White paper: https://www.urunit.io/docs/whitepaper_eng.pdf Bitcointalk Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3396208 Telegram: https://t.me/urunit #urunitico #urunit Tác giả: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2106330 ETH adress: 0x88505ED67858842E9ceE2E651B65363338932eeB REVIEW ICO – URUNIT – NỀN TẢNG CỜ BẠC TRỰC TUYẾN HOẠT ĐỘNG THEO BLOCKCHAIN