Giới thiệu dự án ico investors gold

Website : https://www.investors-gold.com/ ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4770511.0 WP : https://www.investors-gold.com/whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/InvestorsGold2 Facebook: https://www.facebook.com/investorsgold2 ===================PROOF OF AUTHOR================== Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2315441 ETH: 0x9C360546a6C68b4c15107164Bb18fb690976e4a1 Giới thiệu dự án ico investors gold

Cung cấp mã thông báo và lộ trình dự án ICO Quantocoin

Website: https://www.quantocoin.io/ Whitepaper: https://quantocoin.io/wp-content/uploads/2018/07/WP_QTC_2562018-TESTING2-1.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2897398 Facebook: https://www.facebook.com/qtcdto/ Twitter: https://twitter.com/Quantocoin Telegram: https://t.me/QTCcoin Review by: uyencoi Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1957694 Cung cấp mã thông báo và lộ trình dự án ICO Quantocoin

Yellowbetter ICO Review | Tổng Quan Chi Tiết Về Dự Án

Yellowbetter ICO Review | Tổng Quan Chi Tiết Về Dự Án Website: https://yellowbetter.com/ WhitePaper: https://yellowbetter.com/Whitepaper_EN.pdf Facebook: https://www.facebook.com/YellowBetter Twitter: https://twitter.com/yellow_better Author: A Chang Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2307876 ETH: 0x380A5234EC8A93be1d91FB9301D46cE53949602d Yellowbetter ICO Review | Tổng Quan Chi Tiết Về Dự Án