DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai…

LOGIGO ICO REVIEW – Một phần mềm khởi động của Pháp chuyên về công nghệ blockchain.

LOGIGO ICO REVIEW – Một phần mềm khởi động của Pháp chuyên về công nghệ blockchain. Nền tảng LOLIGO cung cấp tất cả các công cụ cần thiết cho một ICO thành công và chuyên nghiệp. Xem thêm thông tin…

REVIEW ICO – URUNIT – NỀN TẢNG CỜ BẠC TRỰC TUYẾN HOẠT ĐỘNG THEO BLOCKCHAIN

Website : https://www.urunit.io/ White paper: https://www.urunit.io/docs/whitepaper_eng.pdf Bitcointalk Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3396208 Telegram: https://t.me/urunit #urunitico #urunit Tác giả: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2106330 ETH adress: 0x88505ED67858842E9ceE2E651B65363338932eeB REVIEW ICO – URUNIT – NỀN TẢNG CỜ BẠC TRỰC TUYẾN HOẠT ĐỘNG THEO BLOCKCHAIN

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018 —————- website : https://realtyreturns.io/ ann : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4762177.0 whitepaper : https://docsend.com/view/pfbk7sc —————— bitcointalk username : xuanha54 Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản…

SWIPE ICO Review – Kiếm tiền từ dữ liệu tương tác trên thiết bị di động trên Blockchain

SWIPE – ICO Review- Kiếm tiền từ dữ liệu tương tác trên thiết bị di động trên Blockchain- hot ico 2018 ——————- website : https://www.swipecrypto.com/ whitepaper : https://swipecrypto.com/docs/SWIPE_whitepaper_rev1.0.pdf twitter : https://twitter.com/swipecrypto ————————– bitcointalk username : Marlo0619 SWIPE ICO Review –…