Review ICO tiềm năng 2018: Đánh giá Team dự án ONLINE.IO (OIO)

Website: https://online.io/ whitepaper: https://online.io/download/OIO-Whitepaper.pdf telegram: https://t.me/OnlineIO ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3452258 author: dadabeetoken Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1964436 Review ICO tiềm năng 2018: Đánh giá Team dự án ONLINE.IO (OIO)

[ICO REVIEW] Đánh giá Core Team của dự án ICO EON Protocol (EOT)

Website: http://eontoken.io/teamWhitepaper: http://eontoken.io/EON-Whitepaper.pdfTelegram Group: https://t.me/eontoken———————–Author————————-Bitcointalk username: thiendaicatBitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?act… [ICO REVIEW] Đánh giá Core Team của dự án ICO EON Protocol (EOT)

[ICO Datablockchain reviews] Đánh giá tổng quan dự án Datablockchain Reviews

Bởi vì DataBlockChain.io loại bỏ các trung gian trong ngành công nghiệp dữ liệu. 🌐Website: https://www.dbc.io/ 🌐Whitepaper: https://www.dbc.io/pdf/whitepaper.pdf 🌐Telegram: https://t.me/DBCIO Video by: phamthanhhuu Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2131494 ETH: 0x53710286240cD6dDF5A6422f7C897F9fE6Aa2E4B [ICO Datablockchain reviews] Đánh giá tổng quan dự án Datablockchain Reviews

GIG TRICKS – Giới thiệu và đánh giá dự án GIGTRICKS ICO tiềm năng

#GigTricks #GigTricksICO #ICO #Cryptocurrency #Blockchain Review ICO GIGTRICKS (GBTC) – Giới thiệu và đánh giá dự án GIGTRICKS ICO tiềm năng 🔰 Bounty Bitcointalk : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3290076.0 🔰 Website : https://www.gigtricks.io/ 🔰Whitepaper :https://drive.google.com/file/d/1TFJsc9UfibgG3y0lOZD7R9jqX1nQ0-u6/view 🔰ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0 🔰Telegram : https://t.me/gigtricks 🔰Twitter :…