MOONX ICO Review – Trao đổi sở hữu phân cấp ‘thực sự’ của thế giới – hot ico 2018

MOONX ICO Review – Trao đổi sở hữu phân cấp ‘thực sự’ của thế giới – hot ico 2018 ——————- web : https://www.moon.family/ facebook : https://www.facebook.com/MoonX333 telegram : https://t.me/Moon_Money ————– bitcointalk username : Marlo0619 MOONX ICO Review – Trao đổi…

Cập nhật và hướng dẫn mua ICO IRONX TOKEN

Best in Crypto, Best in Trading, World-Class Exchange Website: https://ironx.io/ Whitepaper: https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5060579.0 Telegram: https://t.me/IronX_exchange Facebook: https://www.facebook.com/IronX-165411397629420/ Twitter: https://twitter.com/IronXExchange Reddit: https://www.reddit.com/r/IronX_Exchange/ Author: Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1667647 Telegram: https://t.me/vancuongdbj Cập nhật và hướng dẫn mua ICO IRONX TOKEN

DESICO ICO REVIEW – Hệ sinh thái phân cấp cho ICO bảo mật

Website: http://desico.io/ Whitepaper: https://www.desico.io/whitepaper ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4398505.0 Twitter: https://twitter.com/desico_io Facebook: https://www.facebook.com/desico.io/ Telegram: https://t.me/desicochat By: dungnguyen2706 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 DESICO ICO REVIEW – Hệ sinh thái phân cấp cho ICO bảo mật

Cung cấp mã thông báo và lộ trình dự án ICO Quantocoin

Website: https://www.quantocoin.io/ Whitepaper: https://quantocoin.io/wp-content/uploads/2018/07/WP_QTC_2562018-TESTING2-1.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2897398 Facebook: https://www.facebook.com/qtcdto/ Twitter: https://twitter.com/Quantocoin Telegram: https://t.me/QTCcoin Review by: uyencoi Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1957694 Cung cấp mã thông báo và lộ trình dự án ICO Quantocoin

Blockbroker ICO Review – Nhà môi giới ICO phân cấp

Blockbroker ICO Review – Nhà môi giới ICO phân cấp. Website: https://blockbroker.me/ Whitepaper: http://blockbroker.me/white-paper.pdf Twitter: https://twitter.com/blockbrokerme Facebook: https://www.facebook.com/blockbroker Telegram: https://t.me/blockbrokerme Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1905736 ETH: 0x9095223E84a7c74fc9933521d8637d43e7EfD6d8 Blockbroker ICO Review – Nhà môi giới ICO phân cấp