DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai…

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018

Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản Dựa Trên Blockchain – hot ico 2018 —————- website : https://realtyreturns.io/ ann : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4762177.0 whitepaper : https://docsend.com/view/pfbk7sc —————— bitcointalk username : xuanha54 Realtyreturns ICO Review – Thị Trường Bất Động Sản…