Armenian Financial Dialogue 12.10.2016, GIZ Armenia. Public Finance Management in the South Caucasus

Հայաստանի ֆինանսների ոլորտի երկխոսություն 12.10.2016, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) Հայաստան: Հանրային ֆինանսների կառավարում Հարավային Կովկասում. Armenian Financial Dialogue 12.10.2016, GIZ Armenia. Public Finance Management in the South Caucasus