[Review ICO] Đánh giá dự án EndChain (phần 1)

[Review ICO] Đánh giá dự án EndChain (phần 1)
EndChain là một công ty tiện ích blockchain đang chờ cấp bằng sáng chế, tập trung vào việc đưa việc áp dụng hàng loạt theo dõi blockchain vào tất cả các thị trường. Sự kết hợp mã vạch và mã vạch đang chờ cấp bằng sáng chế của chúng tôi cho phép EndChain có 2 lợi thế khác biệt trong thị trường này: tích hợp và giá cả. Các công ty và nhà sản xuất hậu cần hiện tại nhìn thấy lợi ích trong việc theo dõi blockchain, nhưng do dự trong việc cải tổ các hệ thống trị giá hàng triệu đô la. EndChain cho phép các tập đoàn dễ dàng trích xuất cả dữ liệu mã vạch chung và dữ liệu mã QR blockchain cụ thể của mặt hàng cùng một lúc.

Website: https://www.endchain.io/
Twitter: https://twitter.com/EndChainIO
Facebook: https://www.facebook.com/EndChainIO/
——————————–
Author:
Bitcointalk username: ailatoi112
Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468
ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795

[Review ICO] Đánh giá dự án EndChain (phần 1)