[REVIEW ICO] – Buddy Cho Việc Phát Triển Các Ứng dụng Blockchain

[REVIEW ICO] - Buddy Cho Việc Phát Triển Các Ứng dụng Blockchain
Bắt đầu bằng việc phát triển hợp đồng thông minh không hề đơn giản, ngay cả đối với các developer off-chain kinh nghiệm. Có một vài khái niệm chính mà các lập trình viên phải hiểu trước khi có thể bắt đầu bất kỳ công việc nào: chính Blockchain, EVM, solidity, Geth, và dApps, đây chỉ mới là một vài trong số đó. Ngoài ra còn có nhiều huyền thoại xung quanh phát triển Blockchain, có thể tạo ra những thách thức cho việc áp dụng công nghệ Blockchain và phát triển các hợp đồng thông minh hoặc dApps.

Một khi dApps và các hợp đồng thông minh trở nên phức tạp hơn, các bug và flaw được đưa vào hệ thống – chờ đợi để người dùng xấu khai thác, điều này có thể dẫn đến mất hàng triệu đô la tiền mã hóa.

Hơn nữa, không có công cụ nào đủ phát triển để hỗ trợ các nhiệm vụ phát triển Blockchain cụ thể hoặc xây dựng lòng tin giữa các nhà tài trợ dự án/người sáng lập và developer của họ. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi nhờ các dự án như Truffle, Lisk – và bây giờ là Buddy.
#buddy #buddyico #reviewbuddy

[REVIEW ICO] – Buddy Cho Việc Phát Triển Các Ứng dụng Blockchain