Phân Tích Và Đánh Giá Dự Án Invox Finance

Phân Tích Và Đánh Giá Dự Án Invox Finance
Nền tảng tài chính của Invox là nền tảng cho vay hóa đơn phá vỡ một ngành công nghiệp trị giá 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Dẫn đầu bởi một đội ngũ xuất sắc với hơn 30 triệu đô la tài trợ hóa đơn phía sau họ, Invox Finance đang tạo một nền tảng cho vay hóa đơn ngang hàng phi tập trung cho phép người bán, người mua, nhà đầu tư và các nhà cung cấp dịch vụ khác kết nối trực tiếp, tương tác, chia sẻ và phân phối thông tin.

Website: http://www.invoxfinance.io/

Whitepaper: https://invoxfinance.io/docs/Invox-Finance-Platform-White-Paper-Version-1.03-24-Jan-2018.pdf

ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3048498.0

Telegram: https://t.me/InvoxFinanceCommunity

Video by: phongqq

Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1965044

ETH: 0x01AC4c5059A084C816b8d9d78b4680c17f4C7312

Phân Tích Và Đánh Giá Dự Án Invox Finance