Đánh Giá Và Nhận Xét Tổng Quan ICO Beeasy Giấy Trắng

Đánh Giá Và Nhận Xét Tổng Quan ICO Beeasy  Giấy Trắng
BeEasy làm cho thế giới của cryptocurrency rõ ràng hơn và có sẵn cho bất kỳ người dùng bất kể mức độ kỹ năng của họ.

Website: https://beeasy.io/en

Whitepaper: https://beeasy.io/docs/whitepaper_en.pdf

ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2891481.msg29725351#msg29725351

Telegram: https://t.me/beeasyicoeng

Video by: phongqq

Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1965044

Đánh Giá Và Nhận Xét Tổng Quan ICO Beeasy Giấy Trắng