Zero Carbon ICO – Цель, снижение выбросов углерода в атмосферу.

Website: https://www.zerocarbonproject.com/ Telegram: https://t.me/ZeroCarbonProject ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3396140.0 Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3406822.0 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1215233;sa=summary Bitcointalk Username: bezygly Telegram: @bezygly ETH: 0x9c214798f69CC6A887372347Eaa4262b94CCF894 Zero Carbon ICO – Цель, снижение выбросов углерода в атмосферу.

[Review] ICO KONIOS

Website: https://konios.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Nf6o1WJooXwv8KCe6vxxqoqmQFpIcMY1/view Twitter: https://twitter.com/KoniosOfficial Telegram: https://t.me/koniosofficial —————————————————————————————————- Bitcointalk username: nguyennhahn Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1932860 [Review] ICO KONIOS

[REVIEW ICO] BITNAUTIC – DỰ ÁN ICO LÀM THAY ĐỔI NGÀNH VẬN TẢI BIỂN DÙNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Bitnau- Dự án ICO làm thay đổi ngành vận tải biển. Ứng dụng blockchain giúp kết nối giữa nhà sản xuất hàng hoá ,chủ tàu, người thuê tàu,môi giới và nhà xuất nhập khẩu. Khách hàng có thể theo dõi…

BugLab ico review

Buglab is a Ethereum-based platform that connects companies with a global network of expert cybersecurity researchers. At the center of our ecosystem, there are two programs – the buglab contest and Vigilante Protocol, helping companies all over the world to…

Bettium ICO tanıtımı (ICOanaliz)

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek aşağıdaki linkleri ziyaret edin; Web sitesi: https://bettium.com/ Whitepaper: https://bettium.com/bettium_whitepaper.en.pdf Telegram: https://t.me/bettium Facebook: https: //www.facebook. com / bettium Twitter: https://twitter.com/Bettiumcom My Bitcointalk Profil: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=998721 Bettium ICO tanıtımı (ICOanaliz)

ICO MOZO

Официальный сайт: https://www.mozocoin.io/ AnnThread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4169993 Белая Бумага: https://www.mozocoin.io/pdf/060418_whitePaper_mozo.pdf Фейсбук: https://www.facebook.com/Mozo-Token-2039854656295415/ Твиттер: https://twitter.com/MozoToken Телеграм: https://t.me/mozotoken Автор обзора: smutexar- https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1334788 ICO MOZO